Platforma Transferu Technologii

Ze względu na konieczność dostosowania treści strony do przepisów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) strona jest tymczasowo niedostępna.