Audyt Innowacyjności

Wypełnij ankietę i wejdź w świat innowacyjności

Rozpocznij audyt

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (www.arp.pl) zaprasza wszystkich przedsiębiorców do wypełnienia krótkiej ankiety definiującej potencjał oraz zapotrzebowanie związane z realizacją projektów innowacyjnych.

Star

Głównym celem ankiety jest pozyskanie informacji, które pozwolą nam na włączenie Państwa potrzeb i oczekiwań w zakres oferty ARP S.A. dedykowanej wsparciu projektów innowacyjnych.

O Audycie Innowacji

Imac

Audyt składa się z 5 części, każda z nich to formularz pozwalający usystematyzować wiedzę w wybranych obszarach: ogólne informacje o firmie, zaplecze eksperckie, branżowy know-how, podjęte i planowane działania w obrębie innowacji oraz propozycja nowego działania (Open Innovation).

Kultura Innowacyjności Kapitał Ludzki Innowacyjny Produkt Open Innovation
Strategia Innowacyjności Zaplecze Eksperckie Liczba Wdrożeń Broker Innowacji

Cele Audytu Innowacji

rejestracja

Zbadanie zasobów

Zebranie danych o podjętych działaniach w obrębie innowacji oraz posiadanych zasobach (infrastruktura, kapitał ludzki).

dopasowanie

Analiza

Analiza potencjału/zapotrzebowania w obrębie innowacji oraz możliwości adaptacyjnych, produkcyjnych i badawczych.

sukces

Wnioski

Wytyczenie obszarów synergii. Nakreślenie kierunków działań w obrębie innowacji.