ARP Ekosystem

Dane Podstawowe

Dane podstawowe przedsiębiorstwa

1.
2.
3.
Wielkość przedsiębiorstwa określa się zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

4.
wielkość przychodów za ostatni zamknięty rok obrotowy w PLN

5.
Czy Skarb Państwa posiada udziały w Państwa przedsiębiorstwie?

6.
Czy ARP S.A. posiada udziały w Państwa przedsiębiorstwie?

7.
Podmioty powiązane kapitałowo z przedsiębiorstwem
+ Dodaj podmiot

8.
Czy Państwa przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych (EURO-PARK MIELEC lub EURO-PARK WIŁOSAN w Tarnobrzegu) zarządzanych przez ARP S.A.?

Dane kontaktowe

Hasło musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę, jedną dużą literę i jeden znak specjalny